لیست سیاه

ارسال به شماره های لیست سیاه - امکان ارسال به شماره هایی که پیامک تبلیغاتیشون رو مسدود کردند
شماره های مسدود به شماره هایی گفته میشود که صاحب خط از طریق همراه اول یا ایرانسل دریافت پیامک تبلغاتی خود را مسدود کرده است . که طبق آخرین آمار از این نوع شماره ها حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد افراد از دریافت پیامک تبلغاتی خود انصراف داده اند.که عمدتا به دلیل ارسال بیشمار روزانه پیامک های ارزش افزوده شماره هایی مانند (۲۰۳۰-۳۰۷۰) و از این دسته پیام ها که برایمخاطب ممکن است متحمل هزینه شود ، میباشد.
ارسال به لیست سیاه ( شماره های مسدود ) چگونه است؟
ارسال پیامک در حالت عادی با شماره خط اختصاصی خود کاربر انجام می شود ، خطی مانند ۵۰۰۰۲۰۲۱، اگر فرض کنید برای ۱۰۰ نفر پیامک ارسال کنید حدودا ۵۰ نفر از این شماره ها پیامک تبلغاتی خود رو مسدود کرده اند که پیامک به دست آنها نخواهد رسید و هزینه ای هم برای شماره های مسدود کسر نخواهد شد ، همچنین در گزارش ارسال تعدادی شماره های مسدود کاملا مشخصی است و شما می توانید در صورت نیاز مجددا درخواست ارسال به شماره لیست سیاه را بدهید و پیام شما بعد از تایید توسط کارشناسان ما برای مخاطب ارسال گردد ضمنا فرقی بین پیام های اطلاع رسانی و تبلیغاتی وجود ندارد ، همه پیام های شما ارسال خواهند شد.
تصویر زیر نمونه ای از گزارش ارسال میباشد
با پنل پیامک sms۱ میتونید مطمئن باشید تمام پیامک های شما به دست تک تک مخاطبانتون میرسه