پیامک روز کارمند

پیامک روز کارمند

۴ شهریور ۱۳۹۴
|
0 Comments
|

پیامک روز کارمند(۹۴/۶/۴)

هیچ گاه از داشتن دشمن نترس ، از انجام ندادن درست آرمان های خویش بترس
روز کارمند مبارک باد

***

جایگاه ارزیابی و نقد شما بر کارکرد دیگران ، می تواند آغازگاه نخستین گام شما برای سازندگی باشد . روز کارمند مبارک باد

***
فرمانروایان نیرومند ، رایزنانی باهوش و کارآمد در کنار خود دارند
روز کارمند مبارک باد

***

در پشت هیچ در بسته ای ننشینید تا روزی باز شود . راه کار دیگری جستجو کنید و اگر نیافتید همان در را بشکنید
روز کارمند مبارک باد

***

هنر کارگران است که ایران آباد / کار بسیار هنر را بنیاد
همت ای اهل هنر بار دگر / تا شود کل وطن خرم وشاد
روز کارمند مبارک

***

دست هایت که آیینه تلاش روزگارند ، پر برکت باد !توان دست هایت را می ستایم ، ای سازنده ترین نقش هستی در قاموس آفرینش . . .

***
تمام روزهای شکوفا از تلاش روز تو باد !
روز بهروزی من ، روز بهروزی تو ، روز بهروزی تمام دست های کار آمد جهان . . .
دست هایی که روزها را در تلاشند برای آرامش شب ها ، شب ها در تکاپویند برای آسایش روزها !
روز کارمند مبارک باد . . .