کارشناس پشتیبانی و ارتباط با مشتری

کارشناس پشتیبانی و ارتباط با مشتری

download (95)برقراری ارتباط تعاملی صحیح با مشتری، یکی از  دغدغه‌های اساسی سازمان‌هاست. کارشناس پشتیبانی نرم افزار یکی از مهم‌ترین نقاط تماسی است که مشتری در  سازمان ارائه‌کننده خدمات با او ارتباط برقرارمی کند. او می‌تواندنقش موثری در برقراری این ارتباط ایفا کرده و فرایندی را که می‌تواند سبب رشد و توسعه سازمان و سیستم‌ها شود، مدیریت کند.

بعد از مرحله فروش و استقرار نرم‌افزار، کارشناس مذکور یکی از مهم‌ترین مراجعی‌ست که می‌تواند به حفظ ارتباط مشتری با سازمان کمک کند. او در واقع  نماینده سازمان در شنیدن مسائل و حل مشکلات مشتری است و لازم است با رویکرد مشاوره‌ای به درک مشکلات  مشتری و نیز شناسایی ریشه های مشکل و پیش‌بینی مسائل و نیازهای او بپردازد.کارشناس پشتیبانی نرم افزار با برخورداری از روحیه مردم‌داری و مشتری‌مداری، لازم است ارتباطی مفید و موثر با مشتری برقرار کرده و پس از برقراری ارتباط اولیه، در مقاطع زمانی مختلف در جهت حفظ و بهبود آن قدم بردارد.     

او باید با آگاهی کامل از فرایند حل مسئله و  اضطرارهای مشتری، به درک درستی از مشکل او دست یابد  و تا رسیدن به پاسخ مناسب برای درخواست مشتری، وی را از چندوچون روند حل آن، آگاه کند.    
در فرایند ارتباط او با مشتری، همه چیز به حل مسئله ختم نمی‌شود، او باید با استفاده از دانش خود راهکارهای خلاقانه و بهینه‌ای برای ارتباط دوسویه با مشتری ایجاد کرده و خود نیز بتواند نیازها و مشکلات مشتری را شناسایی کند.

منبع:همکاران سیستم