تعرفه پیامک

شرکت خدمات پیامکی خود را با دقت انتخاب کنید!
هزينه هاي ارسال پيامک با توجه به تعداد پيامک خريداري شده و پیش شماره ارسال پیامک تعيين مي گردد.
میزان خرید پیامک (ریال) اپراتور ۳۰۰۰ اپراتور ۵۰۰۰ اپراتور خط ثابت
۱۰۰,۰۰۰ الی ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵۹ ۱۵۹ ۱۵۹
۱,۵۰۰,۰۰۰ الی ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۵ ۱۵۵ ۱۵۵
۳,۰۰۰,۰۰۰ الی ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۳ ۱۵۰ ۱۵۰
۶,۰۰۰,۰۰۰ الی ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۰ ۱۴۵ ۱۳۵
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ الی ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۸ ۱۳۵ ۱۳۲
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ الی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵ ۱۳۰ ۱۳۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ الی ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۲ ۱۲۵ ۱۲۵
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ الی ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰ ۱۲۲ ۱۲۰
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ الی ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۸ ۱۲۰ ۱۱۵
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ به بالا تماس با شرکت تماس با شرکت تماس با شرکت
* قیمت های فوق بدون اضافه شدن هیچ مبلغی درزمان خرید می باشد.زیرا در بعضی پنل ها 9% مالیات بر ارزش افزوده و همچنین مبلغ 10 ریال جداگانه طبق مصوبه سال 94 مجلس جداگانه برای کاربر محاسبه میشود
قیمت های فوق مبلغ تمام شده هر پیامک فارسی به ریال می باشد و تا زمان صدور فاکتور رسمی ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی گردد.



* با ثبت نام رایگان پنل یک خط عمومی ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ به صورت عمومی و مشترک در اختیار تمام کاربران برای ارسال پیام انبوه اختصاص داده می شود که میتوانید جهت ارسال پیامک از آن استفاده نمایید.

* در این سامانه هزینه کسر شده از اعتبار شما به ازای شماره های فعال کسر میشود به این صورت که در لحظه ارسال تک تک شماره ها چک میشود و در صورت فعال بودن مبلغ محاسبه میشود و همچنین تمام شماره های لیست سیاه(شماره های غیر فعال) نمایش داده میشود.

* طبق آمار موجود ۳۵% شماره های همراه اول در لیست سیاه میباشند یعنی پیام تبلیغاتی خود را غیر فعال کرده اند.با توجه این آمار موضوع کسر نشدن شماره لیست سیاه در دراز مدت عدد قابل توجی خواهد بود که در این پنل در صورت نیاز امکان ارسال به شماره های لیست سیاه وجود دارد.

* دریافت پیامک بدون هزینه میباشد.

* پیامک های فارسی ۷۰ کاراکتر (اعم از حروف، اعداد، فاصله، نمادها، اینتر، و ...) در متن اول و پیامک های انگلیسی ۱۶۰ می باشد.

* اعتبار تهیه شده تاریخ انقضا ندارد و بدون هیچ گونه محدودیت زمانی می توانید از اعتبار خود در این سامانه استفاده کنید.

* با هر بار خرید بسته به میزان خرید تعرفه تغییر خواهد کرد و تا خرید بعدی تعرفه تغییر نخواهد کرد . این به این معنی می باشد که آخرین خرید شما ملاک تعرفه نهایی می باشد.