خط ثابت

پیامک با خط ثابت چیست؟
به واسطه اين سرويس، مشترکين تلفن ثابت مي‌توانند با شماره‌ تلفن ثابت خود و از طريق اينترنت، به ارسال و دريافت پيامک بپردازند و بدين ترتيب به جاي پيش شماره هاي مجازي ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰، شماره ثابت تلفن کسب و کار خود را به همراه پيش شماره ۰۲۱ به عنوان شماره فرستنده، به کار ببرند. متقاضيان سرويس مي توانند پس از تکميل مراحل ثبت نام، وارد پنل SMS1 شده و از امکانات آن بهره ببرند.

 • حقیقی
  مدارک مورد نیازبرای فعال سازی خطوط حقیقی
  ۱- کپی شناسنامه یا کارت ملی
  ۲-آخرین قبض تلفن مربوط به شماره درخواستی به منظور اثبات مالکیت شماره
  ۳- ارائه کپی اجاره نامه در صورتیکه خط تلفن به نام متقاضی سرویس نباشد.
  ۴- تکمیل فرم فعال سازی شماره
  (دانلود فرم فعال سازی)
 • حقوقی
  مدارک مورد نیازبرای فعال سازی خطوط حقوقی
  ۱-کپی آگهی تاسیس و آخرین روزنامه رسمی شرکت
  ۲-کپی شناسنامه یا کارت ملی نماینده
  ۳-آخرین قبض تلفن مربوط به شماره درخواستی به منظور اثبات مالکیت شماره
  ۴-ارائه کپی اجاره نامه در صورتیکه خط تلفن به نام متقاضی سرویس نباشد
  ۵- تکمیل فرم فعال سازی شماره
  (دانلود فرم فعال سازی)